HopKid Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

HopKid OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia sõiduteenuse kasutaja ja sõiduteenuse pakkuja.

HopKid teenuse kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku HopKid platvormi installeerimisel tehes märgi „Nõustun kasutustingimustega ja isikuandmete töötlemisega“ välja juurde.

HopKid kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida platvormi kasutajad edastavad HopKid platvormi installeerimise käigus ja platvormi kasutades.

HopKid teenuse kasutamise eelduseks on HopKid teenuse kasutaja geograafilise asukoha andmete avaldamine.

 1. Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme?

  • Platvormi kasutaja nimi, telefoninumber, foto, e-posti aadress, tagasiside hinnangud ja makseteave;
  • kasutaja geograafiline asukoht, teenuse osutamise aeg ja sihtkoht;
  • selle seadme identifitseerimisandmed, millele HopKid platvorm on installitud;
 2. Mis eesmärgil isikuandmeid kogume ja töötleme?

  Isiklike andmete kogumise peamine eesmärk on pakkuda teile HopKid teenuseid. Kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia sõiduteenuse kasutaja ja sõiduteenuse pakkuja.

  Kasutame teie isiklikke andmeid, et

  • hallata teie kontot;
  • pakkuda teile sõiduteenuseid ja kliendituge;
  • saata teateid tehingute tegemise kohta;
  • meie teenused on linnapõhised ja pakuvad teavet vastavalt teie asukohale. Kui ütlete meile, kus te asute (st lubate oma mobiiltelefonil meile oma asukoha saata), võime me seda teavet kasutada, et pakkuda teile asukohapõhist teavet.
  • võime kasutada isiklikke andmeid sõidutajate teenuste kvaliteedi probleemide lahendamiseks.
  • kasutame teie andmeid, et teavitada teid HopKidi platvormi värskendustest;

  Hoiame ja töötleme teie isikuandmeid ainult sellel perioodil kui teie konto on aktiveeritud.

 3. Isikuandmete kogumise meetod

  • Kogume andmeid HopKidi platvormi kasutajate nimede, telefoninumbrite ja e-posti aadresside kohta platvormi installimise käigus;
  • Kogume andmeid geograafilise asukoha kohta ainult siis, kui HopKid platvorm on aktiveeritud;
  • Geograafilise asukoha andmete kogumine peatub pärast seda, kui HopKid platvorm on kasutaja seadmes suletud.
 4. Isikuandmete avalikustamine kolmandatele isikutele

  • Kasutajate isikuandmeid avaldatakse ainult nendele sõidutajatele, kes on HopKid platvormi aktiveerinud; sellisel juhul näevad nad kasutaja nime, telefoninumbrit ja geograafilist asukohta;
  • Teenuse pakkumise järel jääb kasutaja nimi sõidutajale 24 tunni jooksul nähtavaks. See on vajalik, et sõidutajad saaksid lahendada mis tahes teenuse osutamisega seotud küsimusi, näiteks võtta ühendust sõidu tellijaga, kui midagi on autosse unustatud;
  • Teenuse kvaliteedi tagasiside on anonüümne ja juhid ei saa teavet tagasiside andnud kasutajate nimede ja telefoninumbrite kohta;
  • Sõltuvalt kasutaja asukohast võidakse isikuandmeid üle anda asjakohastele kohalikele üksustele, kes pakuvad HopKidi platvormi teenuseid. Kohalikud HopKidi teenusepakkujad koguvad ja töötlevad isikuandmeid samadel tingimustel, mis on kehtestatud käesolevas privaatsuspoliitikas.
 5. Andmete turvalisus ja kustutamine

  • HopKid teenuse käigus kogutud isikuandmetele on juurdepääs ainult HopKid OÜ (või lepinguliste koostööpartnerite) volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada HopKid teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.
  • Kui soovite meie poolt kogutud Teie kohta käivaid isikuandmeid kustutada, saate seda teha saates kirjaliku avalduse meie klienditoele info@hopkid.ee kaudu. Pärast taotluse saamist kustutame konto ja kontoga seotud isiklikud andmed, kui puuduvad tasumata maksed. Pärast kustutamist muudetakse isikuandmed anonüümseks ja neid kasutatakse ainult analüüsimiseks;
  • Pidage meeles, et HopKid platvormi deinstallimine Teie seadmes ei põhjusta Teie isikuandmete kustutamist.
  • Kui eeldate, et meie HopKid OÜ tegeleme selliselt andmete töötlemisega nii, et see on vastuolus Teie isiklike õiguste või seadusega, eriti kui isikuandmed on ebatäpsed, on Teil järgnevad õigused:
   • Teil on õigus tutvuda enda andmetega;
   • Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist;
   • Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist;
   • Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud avaldus.

  Hoolime Teie privaatsusest, peame Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust oluliseks, kasutame meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt.

  Ligipääsu isikuandmetele on kitsendanud nii Avaliku teabe seadus kui ka Isikuandmete kaitse seadus. Teeme kõik selleks, et sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

 6. Otseturundus

  Kasutame Teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit oma tootega seotud turundussõnumite jagamiseks ainult siis, kui olete andnud vastava nõusoleku veebilehel www.hopkid.ee või HopKidi platvormis. Kui Te ei soovi enam otseturustusteateid saada, klõpsake HopKid mobiiliplatvormil e-posti või profiili jaotises linki „Loobu otseturunduse teadetest“.

 7. Sõidutajate isiklikud andmed

  • Kogume ja töötleme vaid sõidutajate isikuandmeid sõidutaja tausta kontrollimiseks, mis on vajalik teenuse läbiviimiseks ja HopKidi platvormteenusega seotud lepinguliste suhete kaitsmiseks.
  • Kohalike HopKidi teenusepakkujate poolt sõidutajate isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub samadel tingimustel, mis on kehtestatud käesolevas privaatsuspoliitikas.
  • Kasutades HopKidi platvormi koos saatmisfunktsiooniga, võib teenusepakkuja näha juhi geograafilist asukohta, lähetusteavet ja teenuse kasutamise aegu.

  Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt palume teil täita veebis Nõusoleku vormi isikuandmete töötlemiseks.

  • HopKid hoolib Teie privaatsusest, peame Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust oluliseks, kasutame meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt.
  • HopKid kogub ja töötleb isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia sõidu teenuse kasutaja ja sõiduteenuse pakkuja;
  • Andmete eest vastutab HopKidi töötaja Jana Valliste. E-mail: info@hopkid.ee

  Nõusoleku vormi leiad HopKid kodulehelt www.hopkid.ee